Խաղողի և գինու դպրոցի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների աշխատանքներ 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Խաղողի և գինու դպրոց
Մասնակիցենր՝ Քոլեջի ուսանողներ, Ավագ և Միջին դպրոցների  սովորողներ
Պատասխանատու՝ Արտակ Ռշտունի

Նախագծեր, աշխատանքներ

  • Կրթահամալիրի և կրթահամալիրից դուրս խաղողի թառմաների և վազերի խնամքի և մշակման ամենօրյա աշխատանքներ
  • Մասնագիտական այցելություններ ՀՀ գինու և կոնյակի գործարաններ, ծանոթություն արտադրության և տեխնոլոգիայի հետ
  • Խաղողի մթերման աշխատանքներ
  • Գինու պատրաստման աշխատանքներ
  • Գինենյութի թորման աշխատանքներ, սպիրտի ստացում, թորում

Ուսումնական ճամփորդություններ

  • Վայոց ձորի մարզ, Արենի գյուղ
  • Վայոց ձորի մարզ, Աղավնաձոր գյուղ

Ճամփորդության նպատակը՝

Խաղողի մթերումից առաջ խողողի տեսակի ընտրություն, ուսումնասիրել ձեռք բերվող խաղողի որակը, որոշել խաղողի քաղցրությունը, շաքարայնությունը:
Ճամփորդության մասնակիցներ՝ Քոլեջի ուսանողներ:

Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրի ուսանողների նախագծերը՝

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s