Գինու դպրոցի «սրբավայր» Մառանը հարստացավ 5 տարեկան կոնյակով