80 — 55%-անոց սպիրտը թորման արդյունքում առաջացած էթիլսպիրտն է, որին անվանում ենք սիրտ։

Այս տարվա Սեբաստացի ծիրաններից ստացանք 35 լիտր սիրտ` սպիրտի 52% պարունակությամբ : Բացի սիրտը, որը աենամաքուր մասն է, և պիտանի է օգտագործման, ստացել ենք նաև 2,5 լիտր գլուխ` 70% և 2,5 լիտր պոչ` 20% սպիրտայնությամբ:

Ծիրանի նորաստեղծ լաբորատորիան հրավիրում է որակավորելու կրկնակի թորված սպիրտը, որի պատասխանատուներն էին. Արման Ենգիբարյանը, Մանվել Ալեքսանյանը և Մարիաննա Գևորգյանը։