Մասնագիտական կրթության ծրագիր

Գինու դպրոցում արտադրական ուսուցմամբ կրթություն են ստանում Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողները՝ տեխնոլոգիա և ընտրությամբ գործունեության դասաժամերին, որի ընթացքում ուսումնասիրում և սովորում են հետևյալ աշխատանքները․

  • Խաղողի էնդեմիկ և սելեկցիոն տեսակների ուսումնասիրություն և ճանաչում
  • Մինչև բերքահավաքը այգու որակավորում․ ճիշտ ժամանակին ոռոգում և բուժման աշխատանքներ, ընդհանուր խնամք
  • Խաղողի տեխնոլոգիական մշակում, խմորման աշխատանքներ, ճիշտ ժամանակին նստվածքից անջատում
  • Գինու հնեցում կաղնե տակառներում, կարասում
  • Շշալցման աշխատանքներ
  • Պիտակավորում
  • Մրգօղի պատրաստելու տեխնոլոգիա․ խմորում, առաջնային, երկրորդային թորում

Միջին դպրոցի ծրագիրը — կազմակերպիչ Շուշան Սարդարյան

Ավագ դպրոցի ծրագիրը — կազմակերպիչ Մարիաննա Գևորգյան