Գինու դպրոցի նոյեմբերը

Գինու դպրոցում տարվա յուրաքանչյուր ամսին ծանրաբեռնվածությունը տարբեր է․

Նոյեմբերին շարժվել ենք ըստ օրացույցի

  • Լիարժեք խմորված գինենյութի մամլում (անջատում առաջնային նստվածքից)
  • Առաջնային նստվածքը՝ փլուշը չորացնում ենք որպես օրգանական պարարտանյութ
  • Անջատում երկրորդային նստվածքից
  • Երկորդային նստվածքից կոնյակի սպիրտի թորում
  • Գինու հնեցում՝ ջերմամշակված կաղնեփայտով
  • Գինու դպրոցի ինստագրամի էջի գործարկումը, որպես ուսումնական և ճանաչողական բլոգ