Խաղողատունկ Ագարակում

Աշխատանքներին մասնակցել են Արևմտյան դպրոցի 5-րդ դասարանցի այգեգործները:

Continue reading

Advertisements

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն մասնագիտություն

«Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության ուսումնական պլան :
Կրթությունը՝ Միջին մասնագիտական:
Ուսուցման տևողությունը՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3.5 և 2.5 տարի):
Մասնագետի որակավորումը՝ Տեխնոլոգ խմորման արտադրության և գինեգործության:

«Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտություն

«Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտության ուումնական պլան :
Կրթությունը՝ Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական, միջնական կրթության հիմքով):
Ուսուցման տևողությունը՝ միջնակարգ կրթության հիմքով (1 տարի):
Մասնագետի որակավորումը՝ Վարպետ գինու և հյութերի նախնական արտադրության: